Info Intensive Care Apeldoorn

De afdeling Intensive Care op locatie Apeldoorn is gericht op patiënten die intensieve medische en verpleegkundige zorg nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten na een grote operatie, patiënten die betrokken zijn geweest bij een ongeval of patiënten met ernstige infecties.

IC-verpleegkundigen houden alle patiënten voortdurend en nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op de hartslag, de bloeddruk en de ademhaling. De intensivisten (medisch specialisten op het gebied van Intensive Care Geneeskunde) zijn verantwoordelijk voor het medisch beleid. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week is er een intensivist beschikbaar, die indien nodig het beleid zal aanpassen. Daarnaast zijn er arts-assistenten werkzaam op de afdeling.

Bij de behandeling van iedere Intensive Care patiënt is een team van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten betrokken. Iedere dag bespreekt de intensivist in dit team de toestand van de patient en voert overleg over de verdere behandeling. Zo lang de patiënt op de Intensive Care afdeling ligt is de intensivist de hoofdbehandelaar en stemt zonodig af met andere medisch specialisten over de meest optimale behandeling.

Wetenschappelijk onderzoek

Naast de dagelijkse zorg wordt op de Intensive care afdeling veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Zo registreren we van alle patiënten gegevens over de aard van de ziekte en de effecten van de behandeling. Op deze wijze kunnen we de effecten van de gegeven zorg bestuderen en waar mogelijk de kwaliteit nóg verder verbeteren (bijvoorbeeld met nieuw ontwikkelde geneesmiddelen of behandelingstechnieken).

Contact

Intensive Care Apeldoorn

De afdeling intensive care bevindt zich op de 2e etage; route nummer 83.

Telefoonnummers:
Receptie: 055 5818451
Oostkant: 055 5818450
Westkant:  055 5818452

Afdelingshoofd:
Dhr. A.J. Katerberg
e-mail: aj.katerberg@gelre.nl


Intensive Care Zutphen

De afdeling intensive care bevindt zich op de 2e etage; route nummer 137.

Telefoonnummers:
Receptie: 0575 592382